Regionsmøder

Regionsmøder

Alle AA’ere er velkomne til møderne.

Tidsfrister for regionsmøder
Indlevering af punkter til dagsorden og rapporter skal ske 5 uger inden det pågældende møde. Udsendelse af dagorden vil ske 3 uger inden mødet.
Regionen udgøres af repræsentanter fra AA-grupperne i Region Sjælland (se kort). Hver AA-gruppe vælger, hvis de ønsker at deltage i samarbejdet, en repræsentant til regionen, og repræsentanterne samles regelmæssigt til regionsmøder. Regionsmøderne afholdes efter behov, dog mindst 4gange årligt. Alle AA medlemmer er altid velkomne til regionsmøderne, men kun AA’’ere, der repræsenterer en gruppe har stemmeret til møderne

Dagsorden:
Dagsorden til først kommende regionsmøde vil være tilgængelig under punktet “Nyheder” ca. 1 uge før mødet

Bilag & referater
Se under punktet “Referater fra regionsmøder”