Om Region øst

Regionens opbygning og opgaver

Regionen udgøres af repræsentanter fra AA-grupperne i de gamle amter, Roskilde-, Vest Sjællands-, Storstrøms- og Bornholms Amter.

Hver AA-gruppe vælger en repræsentant til regionen, og repræsentanterne samles regelmæssigt til regionsmøder (typisk hver tredie måned).

Alle AA-medlemmer er altid velkomne til regionsmøderne.

Regionen skal være et forbindelsesled mellem AA-grupperne, andre AA-regioner og Servicekonferencen. Fordelene ved at bringe grupperne sammen i regioner er:

En forbedret kommunikation mellem grupperne.
En hurtigere klarlægning af aktiviteter, hvor AA’s servicearbejde har behov for en ekstra indsats – evt. i form af arbejdskomiteer.
Udveksling af erfaringer regionerne imellem om kontakt til organisationer, så som fængsler, hospitaler, lokale myndigheder, sociale myndigheder, lokale alkoholråd, kirker og retsvæsen, for at sikre, at servicearbejdet bliver bedst muligt.
Større mulighed for medlemmer for at deltage i servicearbejdet.
At give medlemmer med speciel erfaring i AA større mulighed for at kunne betjene et større område.

Servicekonferencen anbefaler, at hver region udnævner en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Disse skal være medlemmer med god ædruelighed, og der skal være rotation på disse poster. Kassereren skal føre regnskab med regionens økonomi og sikre, at der er en passende reservebeholdning og at resten sendes til Hovedservicekontoret.

For yderligere information om servicearbejde henvises til “AA servicehåndbogen” som kan bestilles på AA’s Service kontor eller downloades fra www.anonyme-alkoholikere.dk