Region ØST oplysninger

Oplysninger om Regionsrådet                                           Redigeret d. 03. okt. 2019.

Formand: Peter Å
Næstformand: Jonn
Hovedservicerådrepræsentant 1: Elias
Hovedservicerådrepræsentant 2: Lisa.
Kasserer: Jørgen B
Sekretær: Joan.

Hattepenge indsættes på konto i Danske Bank
Reg.nr: 1551
Kontonummer: 0001472674
eller
mobilepay nummer 92615

Husk lige at skrive fra hvilken by og gruppe og dag, pengene kommer fra.

Som noget nyt kan man også bruge mobilepay på nummer: 92615

Informationsudvalgsformand: Erik
Strukturudvalgsformand: Marianne S.
Telefonvagtsudvalgsformand: Simon.
Box334 udvalgsformand: Jørn.
It-udvalgsformand:  ?
Erfa udvalget: Henrik C.

Postadresse til AA Region Øst:
Region Øst
c/o Joan C
Sjællandsgade 35, 1.th.
4100 Ringsted.

Regionen kan også kontaktes via Hovedservicekontoret, Sekretariatet
Mandage kl. 12.00 – 18.00.

tlf.: 35 81 85 31