Nyt punkt under punktet “Om region Øst”

Der er ny indlagt regnskaber for de sidste 5 år tilbage fra 2018 og frem til og med 2022.
Efter regionsmøde i februar 2024 vil der så komme regskab for 2023.